Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 1022
Author Francesc X. Miquel Rosell
Title Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona
Date / Location (1958-69)
Place / Publisher Madrid: Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1605 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1. Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1340 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 2. 1401 - 1410. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1845 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 3. 1401 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Tractat dels vicis i de les virtuts (tr. Pere Mollà), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1189 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 4. 1455-09-08 - 1455-12-20. Desconegut, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues, escrit 1455-09-08 - 1455-09-22.
manid 1298 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 10. Barcelona[?]:, 1461 d. Desconegut, Vida de Sant Julià, escrit 1350? - 1450?.
manid 1128 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 17. Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1047 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 20. 1501 - 1600. Cristoforo Landino, Comentaris a la segona cantiga Purgatori de la Divina Comèdia (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500.
manid 1091 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 54. 1452 a quo. Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424.
manid 1669 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 59. 1491 - 1500. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 1109 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 65. Barcelona[?]:, 1391 - 1441 ad quem. Consell de Cent, Consueta dels Consellers de la ciutat de Barcelona, promulgat 1388-11-25 - 1389-04-25 a quo.
manid 1449 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 67. 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1194 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 68. València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1586 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 70. 1383 - 1404. Innocentius III, Papa, Exposició dels set Salms penitencials (tr. Joan Romeu), traduït 1385 a quo - 1409 ad quem.
manid 1543 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 72. 1402-07-24. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1199 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 75. 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
manid 1857 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 76. 1391 - 1400. Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem.
manid 1378 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 77. Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1341 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 80. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 1197 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 81. València:, 1371-11-24 a quo. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 1122 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 82. 1425-12-03. Joan de Burs… Profecies, escrit 1412.
manid 1381 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 83. 1401 - 1410. Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem.
manid 1358 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 85. 1472-06-15 a quo. Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15.
manid 1486 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 86. Bartolomeus, 1445. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1400 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 87. 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 1500 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 88. 1406 - 1450. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1247 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 89. 1441 - 1460. Arnau de Lieja, Recull d'exemplis i miracles, gestes, faules i altres llegendes, ordenades per a.b.c., escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1507 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1908 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 92. 1441 - 1460. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1074 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 101. 1401 - 1500. Desconegut, Proòmens, direts ha mon senyor, escrit 1418 a.
manid 1806 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 102. 1401 - 1410. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 5116 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 110. 1481? - 1499?. Desconegut, Cerimònies del divendres sant, compilat 1477? - 1500?.
manid 1364 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 123. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1451 [?] - 1517 a quo. Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457.
manid 2040 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 148. 1551 - 1600. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1395 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 150. Franciscus Rubei [?], 1391 - 1400. Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem.
manid 1033 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 151. Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
manid 2225 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 165. 1301 - 1400. Desconegut, Oració. Senyor ver Déus tot poderós, escrit 1400 ad quem.
manid 1934 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1699 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 280. 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450.
manid 1744 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 282. Jaume Buessa, 1401 - 1450. Luca Mannelli, Bisbe de Osino, Taula de tots els llibres de Seneca i l'exposició d'ells (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 1301 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 559. Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25. Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem.
manid 1900 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 713. 1301 - 1325. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1277 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 759. 1393 a quo - 1420. Desconegut, […] Quj fo ab ells, escrit 1393 ca.
manid 1222 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1029. Les Piles[?]:, 1351 - 1400. Desconegut, E s'amira tot era ensems, traduït 1301 - 1400.
manid 1526 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1160. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1856 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1420. Ripoll: Arnau d' Alfarràs, 1457. Benedictus, Regla de sant Benet (tr. Arnau d' Alfarràs), traduït 1457.
manid 1528 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1925. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2337 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1932. Barcelona: per a Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca. Gremi de garbelladors, Llibre d'ordinacions, escrit 1450 ca. - 1508 ca.
manid 5077 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1949/10. 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Forma de portar Jesuchrist al malalt secular, escrit 1400 [?] - 1499 [?].
manid 5078 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1949/14. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Las set gracias del Pare Nostre i els set dons del Sant Esperit, escrit 1300 [?] - 1399 [?].
manid 5159 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1986. Catalunya[?]. Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?].
Source of Data for Libraries libid 1016 Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva)
Source of Data for References bibid 3345 Aguiló (1909-10), “Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona”, Anuario de la Universidad de Barcelona
bibid 3043 [Associació General de Metges de Llengua Catalana] (1918), Bibliografia medical de Catalunya. Inventari primer, pres dels llibres antics i moderns presentats en l'Exposició Bibliogràfica, anexa al II Congrés de metges de llengua catalana, celebrat a Barcelona, del 21 al 28 de juny de 1917
bibid 1749 Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII
bibid 1592 Jaume I et al. (1873-1904), Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler. Dictada per aquell en sa llengua natural. De nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster
bibid 1598 Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans
bibid 1595 Montoliu (1913-14), “La Crònica de Marsili i el manuscrit de Poblet”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
bibid 1593 Nicolau d'Olwer (1912), “Principals obres que han tractat de la Crònica de Jaume I”, Estudis Universitaris Catalans
bibid 1594 Nicolau d'Olwer (1926), “La Crònica del Conqueridor i els seus problemes”, Estudis Universitaris Catalans
bibid 1747 Rubió i Balaguer (1929), “Els autors clàssics en la llibreria de Pere Miquel Carbonell fins l'any 1484”, Miscellania Crexells
bibid 1596 Rubió i Balaguer (1949), Literatura Catalana