Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1021
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call Number ms. 6 | Antic 5.I.16
Title Usatici | Barchinone | M.S.
Copied 1301 [?] - 1310 [?] (ff. 1-22)   
1341 [?] - 1360 [?] (la resta del volum)   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 1-132 + II
Collation disposició actual: 16/5 216 310 46/5 5-710 86/5 910 108/7 116 128 134. Probable disposició original dels quaderns: 112 214 312 4-610 71+5/5 88/7 96 108 114
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)1 columnes (textos afegits posteriorment)60 línies (f. 24)
Size relligadura 410 × 270 mm (coberta anterior)
pàgina 395 × 255 mm (f. 24)
caixa 270 × 162 mm (f. 24)
columna 270 × 162 mm (f. 24)
intercolumni 270 × 14 mm (f. 24)
Hand gòtica diverses mans gòtiques de formagòtica cursiva algunes mans més cursives completen passatges
Pictorial Elements Caplletra en vermell amb decoració en malva (text català (el volum segueix en general aquesta tipologia decorativa))
Calderons alternen blau i vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color en vermell en algunes majúscules
Other features Justificació: a punta de plom, amb línies de guia per als renglons
Pautat: esquema Derolez 41
Perforacions: fetes des del verso amb un instrument que deixa una marca vertical (\) les que assenyalen l’intercolumni i més menuda les que marquen les línies verticals externes de la justificació, no es veuen les que assenyalarien les línies horitzontals ni tampoc les que haurien de marcar la separació dels renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques en tinta vermella situades al centre del marge inferior del verso de la primera part dels bifolis, visibles només a alguns folis
Reclams: reclams horitzonals centrats, sense decorar (quaderns 2-10, el f. 120v que era originalment en blanc no té reclam)
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition el relligat no respecta els plecs originals, el que s'ha descrit primer és l'estat actual on, per exemple, el reclam del primer quadern es troba al primer full del quadern següent. A la part baixa dels quaderns actuals una mà humanística va marcar l'ordre dels plecs per al relligador modern. en bon estat, malgrat algunes taques d’humitat i brutícia. El f. 79, que tenia el verso en blanc, està tallat i només conserva la primera columna, el tall és perfecte; trobem estrips cosits als ff. 102 i 109 que conserven els punts i el fil, en altres punts, com ara al f. 74 es veuen els punts, però manca el fil i el bocí de pell que subjectaven; al peu dels ff. 108, 118 forats al pergamí procedents de la seva fabricació, f. 114 angle superior extern s’ajusta a la corba de la forma de la pell. Els folis de guarda inicials i finals del volum són de paper contemporani de la relligadura. Quan es va restaurar el volum i se’l relligar es disposaren erròniament els plec. Foliació a tinta, feta amb un numerador, sense errades; es veu encara la foliació antiga en xifres aràbigues a tinta a l’angle superior extern dels folis, tot i que no és contemporània de la còpia
Binding moderna, en pell marró gravada sobre cartó fort; llom amb tres nervis que corresponen als tres originals
Previous owners Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27)   (ex-libris al f. 1: “Ex libris Montserrati Rossellò”)
Associated persons Restaurador: A. Pandimiglio, restaurador (segell a tinta a l’angle exterior inferior a l’interior de la coberta posterior: “A. Pandimiglio (Restauro di Libri – Roma)”)
Associated Texts Conté als ff. 1ra-22va: texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300 llatí
Note Manuscrit sense cap colofó que doni informació sobre el copista o lloc de còpia, realizat sobre pergamí amb força diferència de color entre els costats pell i carn..

Les signatures de quadern no concorden amb les que posà la mà posterior car, tot i que el text sembla seguir bé, no assenyalen una successió regular, sinó que presenten un cert desordre (i no es veuen a tots els folis): [sense signatura visible]; b (b, b vj); e (e iii, e iiij, e iiiij); f (f, f iii, f iiii, f iiiii); E (E, E i, E ii, E iii, E iiii, E iiii); [un quadern sense signatura visible]; c (c i, c ii, c iii, -, ciiiii); [dos quaderns sense signatures visibles]; b (-, b ii, -, b iii); [tres quaderns sense signatures visibles]. Al f. 131 hi ha la lletra “p” que era la forma d’orientar el relligador per a la posició dels quaderns, avui, però, els ff. 131-132 estan units als dos anteriors formant un plec únic. Quan es va restaurar el volum el relligador no respectà els plecs originals.

Recopilació de legislació; té anotacions marginals, esmenes, subratllats i manícules al llarg de tot el volum que demostren en seu ús. Al marge superior dels ff. 121-130 hom anotà al centre del marge superior el nom de les ciutats on es celebraren les corts: Cervera i Motsó, respectivament. Al f. 120v i al peu del foli 121r, en espai en blanc, una mà posterior copià a línia tirada un text en llatí que comença “Era dccc xxxviiijº regnante domino Carolo nostro inperator” i acaba “domina regina maria”. L’antiga signatura està anotada en un bocí de paper enganxat a l’interior de la coberta anterior, escrita a tinta.
References Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Descrit per: Martí (2005), Inspecció personal
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 3:655
Catalogat a: Catalogo dei manoscritti [Biblioteca Universitaria di Cagliari] (Date?) 114 (= 52v ant.)
Internal Description Number of texts: 4