Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10193
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Beatus es Simon Bariona”
Sermo beati Petri apostoli
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 2:45-54
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  2102
City, library and call number Morella  Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella IV
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 12624 BITECA
Incipits - Explicits tema: Diu lo tema. Magister viam Dei in veritate doces
text: Escriu-se aquesta paraula en lo libre de sent Matheu, en lo 22 ca., la qual paraula ... e los dimonis no haurán poder en nosaltres, abans haurém en aquest mon la gracia divina e en l'altre la gloria eternal: cuam nobis concedat, etc
Condition títol del sermó esborrat
References Incipits / explicits de: Betí Bonfill (1922), “Un sermón en valenciano de San Vicente Ferrer”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 140 , n. 4


Copy 2 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9186 BITECA
Location ff. cxxxxvv-cl
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxxvv] Beati petri apostoli
tema: Beatus es simon barjona. Mt. .xvjo. cao. etc
acc.: Aquesta festa present es appellada la festa de sent pere e de sent pau per ço com abduys morjren en tal dia ... e per ço yo volent me conformar ab la esglesja preycar vos he de sent pere e dema de sent pau. aue etc
text: Aquesta paraula proposada ha dos entenjments lo primer es literal e sera quasi per jntroduccio dela materia. lo segon sera moral per prosecucio del sermo ... [cl] … e aço dehya la sancta scriptura. sub arbore malj suscitaujte. tuum cant. viijo. cao. e veus lo sermo complit deo gracias