Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10192
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Pauperes ac debiles et caecos et claudos introduc huc”
Sermo dominica ii post Trinitatem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 2:33-43
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9185 BITECA
Location ff. cxxxx-cxxxxvv
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxx] Dominica .ij. post trinitatem
tema: Pauperes ac debiles cecos claudos jntroduce huc Lu .xiiijo. cao. etc
acc.: [cxxxxv] Bona gent huy vos preycare del sant euangeli de aquesta dominjca present. Si plau adeu haurem moltes bones doctrines etc set primo aue maria etc
text: pauperes etc En lo sant euangeli de huy nos son mostrades .iiij. virtuts o excellencies de ihesu christ La primera gloriosa largitat ... [cxxxxvv] … e que fa nostre senyor pren vna pedra la mort e vja alfemer de jnfern. ideo venite ad me omnes quj concupiscitis. me Mt .xjo. cao.