Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1018
Authors Francesc Alegre, Cònsol a Palermo
Titles Somni recitant el procés d'una qüestió enamorada
Date escrit: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Subjects LITERATURA
AMOR
References Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:249-52
Editat a: Pacheco (1970), Novel·letes sentimentals del segles XIV i XV 89-104
Editat a: Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1033
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 151
Copied 1486 Narcís Gual     
ID no. of specific copy cnum 42 BITECA
Location ff. 230-243 (fol. mod.)ff. 239-253 (fol. ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [230] Somni de Ffrancesch alegre recitant lo proces de vna questio anemorade
text: Vengut lo jorn quim fa recort de aquell quant ... [243] … dela fi satisfest restant recordant de ma benuolença
Condition incomplet
Note J. Turró assenyala una errada a la foliació: “Salta una xifra en la numeració, el darrer llegible és el f. 236 (245) i el primer altra vegada és el f. 240 (250)” (p. 35)
References Torró (1992), “El Ms. 151 de la Biblioteca Universitària de Barcelona (Jardinet d'Orats). Descripció i estudi codicològic”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 35