Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10188
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Mortuus est dives, et sepultus est in inferno”
Sermo in feria ii post dominica prima post Trinitatem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:279-87
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9181 BITECA
Location ff. cxxiii-cxxviiv
Incipits - Explicits rubr.: [cxxiii] fferia .ij.
tema: Mortuus est diues et sepultus est in inferno Lu. .xvjo. cao. etc.
acc.: Axi com la missa es stada per les anjmes dels parents. amjchs e benfactors nostres axi sera lo nostre present sermo. specialment deles anjmes que van a jnfern E per ço que quiscu se auise de bona hora set primo. aue maria. etc.
text: mortuus etc sicut prius Aquesta paraula proposada es del sant euangeli del dichmenge corrent e ja hir laus declari hun poch [f. cxxiiiv] mas ara laus vull declarar pus llargament e diu axi que vna vegada mori hun rich de mala vida e fo soterrat en jnfern ... [cxxviiv] … e als morts pregant per aquells fent los dir misses jugant los llurs testaments e en esta forma escaparem deles dites penes de jnfern e vjndrem ala glorja de paradis adquam etc.