Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10187
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Inter nos et vos chaos magnum firmatum est”
Sermo in dominica prima post Trinitatem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:265-77
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9180 BITECA
Location ff. cxviv-cxxiii
Incipits - Explicits rubr.: [cxviv] Dominica. prima post trinitatem
tema: Jnter nos et uos chaos magnum. firmatum. est Lu. xvjo. cao. etc
acc.: de present yo vos vull preycar del sant euangeli e haurem si plau adeu de grans secrets ab algunes moralitats set primo aue maria. etc
text: En lo sant euangeli de aquest dichmenge principalment tres coses nos hi son mostrades per tal quens auisem en nostra vida e son aquestes La primera conuersacio humanal ... [cxxiii] … dien los auariciosos quj vehen a sent Mt. qui fo gran logrer etc dien los luxuriosos quj vehen al rey dauid e a sancta maria magdalena etc