Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10186
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ego enim accepi a Domino quod et tradidi uobis”
Sermó de Corpus Cristi
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:253-63
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9179 BITECA
Location ff. cxiv-cxviv
Incipits - Explicits rubr.: [cxiv] Alius sermo de corpore christi
tema: Ego enim accepi a domino quod et tradidi uobis Prima ad corintios .xjo. cao. etc.
acc.: Segons quela festa de huy es del cors precios de jhesu christ e del sagrament del altar. Axi sera nostre sermo ... e tambe haurem algunes moralitats per agouernacio de nostra vjda set primo. aue maria etc
text: ego enim etc ljbro et capitulo. sicut ante per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroduccio dela materia que vos vull preycar sapiau que en los secrets diujnals la maior auctoritat que hom deu hauer acreure la fe christiana es la paraula la major ... [cxviv] … mas dels altres que volen rebre ihesu christ combregant quan les sues anjmes exiran del cors tantost sen muntaran alt ala glorja de paradis. Ad quam nos etc