Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10185
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Fratres, stote perfecti”
Sermo in feria post dominicam Trinitatis
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:243-52
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9178 BITECA
Location ff. ciiii-cviiii
Incipits - Explicits rubr.: [ciiii] fferia .iij.
tema: ffratres stote perfecti .2a ad corintios ultimo etc
text: per declaracio. de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia que vos vull preycar sapiau que aquell gran propheta moyses dona vna doctrina molt deuota que es en aquell cantich audite celj ... [cviiii] … Altra auctoritat beati pauperes spiritus quem ipsorum est regnum celorum Mt .vo. cao. E veus aci les cinch coses que donen perfectio ala persona en aquest mon