Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10184
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Scimus quia a Deo uenisti magister”
Altre sermó “in Sancte Trinitate”
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:239-42
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9177 BITECA
Location ff. ciiv-ciiiv
Incipits - Explicits rubr.: [ciiv] Alius sermo sancte trinitate.
tema: Scimus quiar [sic] adeo uenisti magister .Jo. 3o. cao. etc
acc.: La nostra preycacio esta tota en .iij. conclusions La primera quela sancta trinitat. es exalçada altament sobre natural entenjment La .2a. que fo reuelada en lo vell testament escurament La .3a. que ara es declarada per diujnal predicament
text: Donchs la primera concluiso quela sancta trinitat etc que vol dir que per entenjment natural entenjment nos pot saber que hun deu sie tres persones distinctes ... [ciiiv] … Jtem al fill filius honorat mala. po. cao.
Note segueix una rúbrica sense sermó: “fferia .ij. de deffunctis ut infra”