Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10182
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Socrus Simonis tenebatur in febribus”
Sermo in sabbato post pentecostes
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:215-25
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9175 BITECA
Location ff. lxxxxi-lxxxxvi
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxxi] .Sabbato.
tema: Socrus simonis tenebatur. in. febribus lu. vijo. cao. etc.
acc.: Aquesta paraula ala letra veus que vol dir quela sogra de symon era malalta de grans febres ... Lo segon quala es aquesta sogra 3o. quinyes [sic] son aquestes grans febres
text: Ara donchs vejam quj es aquest simon segons la jnterpretacio ebrayca vol dir obedient e veus aci quj es entes lesperit dela persona ... [lxxxxvi] … que si som en aquestes febres del anima quens en tragua ens porte ala sua gracia en aquest mon e enlaltre ala sua glorja ad quam etc