Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name London The British Library
Former Name British Library
Address London 96 Euston Road United Kingdom NW1 2DB
Telephone + 44 (0)870 444 1500 (Telèfon)
References Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971)
Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum
Holdings manid 1793  Add. 5470 | Antic Plut.H.E. MS: 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, celebració 1336 - 1387 ad quem.
manid 1801  Add. 11568 | Antic Plut.cxliv.f. | Antic F.11 (etiqueta al peu del llom) | Antic 143 (etiqueta al capdemunt del llom) MS: 1363 a quo - 1425. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1715  Add. 16428 MS: Bellvitge de Mallorca: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1651  Add. 16429 | Antic Plut.cxcii.h. MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1640  Add. 16430 | Antic 145 C17 144 D | Antic Plut.cxlv.c. MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1689  Add. 16431 | Antic 692.b.; 655c; 145.e; 145D MS: Mallorca:, 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre d'home, escrit 1300-11.
manid 1185  Add. 18193 | Antic B.8.L.3 | Antic S.656.c MS: 1401 - 1500. Desconegut, Llibre d'hores, escrit 1401 - 1500.
manid 1692  Add. 16432 | Antic Plut. clxxxviii.c. MS: 1401 - 1500. Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500.
manid 1734  Add. 16434 MS: 1401 - 1500. Ramon Llull, Tractat d'astronomia (tr. Desconegut), escrit 1297-10.
manid 2402  Burney 252 | Antic Plut.clxii.c. MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Pseudo-Lucius Annaeus Seneca… Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca, traduït 1390 [?] - 1410 [?].
manid 2408  Add. 16433 | Antic 144-D-18 MS: 1385 a quo - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1061  Egerton 1526 | Antic 272 F 279 f 319 K 446 K 683 D Plut.dxix.k. MS: Marc, 1465-10-29. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1624  Harley 4893 | Antic A | 2603 (en una etiqueta de paper al capdemunt del llom) MS: 1391 - 1410. Titus Livius, Dècades de Livi (tr. Desconegut…), traduït 1383 [?].
manid 5157  Sloane MS 419 MS: Johnsone. Pseudo-Ramon Llull, Cantilena, escrit 1250 - 1350.
manid 1544  Yates Thompson 31 XCV MS: 1491 - 1500. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
copid 1751  179.f.22 | Antic 3 K 6 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1741  11450a27 (1) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1740  11450a27(2) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1705  C.20.b.33 Ed.: Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1706  C.20.d.21 | Antic 1072.d.21 Ed.: Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1748  C.62.c.5 | Antic 1072.h.23 | Antic 1072.g.28 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1881  C.62.f.22(1) | Altre C.62.f.22|1-4 | Antic 5383.ff.12 Ed.: Jaume de Vingles, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1886  C.62.f.22(2) | Altre c.62.f.22|1-4 | Antic 5383.ff.12 Ed.: Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1856  C. 62 f. 22 (4) | Altre C. 62 f. 22|1-4 | Antic 5383. ff. 12 Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3125  C. 62 f. 22 (6) | Altre C. 62 f. 22|1-4 | Antic 5383. ff. 12 Ed.: Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3212  C.63.c.19 Ed.: València: Joan Jofré, 1514-07-17. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
copid 1257  C.63.1.7 | Antic 17 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 1754  G.6248 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1753  G.6397 Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1921  G.6396 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1752  G.6398 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1749  G.10912 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1750  G.10913 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1756  G.10914 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1738  G.10953(2) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1739  G.10953(3) Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1148  IA.52047 | Antic G.11852 G.11852 Ed.: València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1098  IA.52093 3666 Ed.: València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1165  IB.52537 | Antic C.48.L.5 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
manid 1830  IA.52542 | Antic G.52542 G. 10225 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1493-09-18. Diego de San Pedro, Càrcer d'amor (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1490 ca. - 1493 ad quem.
copid 1135  IB.52544 22336 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-05-30. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
manid 1386  IA.52546 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-11-27. Antoni Boteler, Escala de paradis, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1356  IA.52554 | Antic C b3.g.32 Ed.: Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
copid 1663  G.10950 Ed.: Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1664  G.10951 Ed.: Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1737  G.10953(1) Ed.: València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1662  G.11031 Ed.: València: Francesc Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1703  G.11359 Ed.: Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1498  G.11361 Ed.: València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1754  G.11383 | Antic IB.52043 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
copid 1757  179.f.6 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1003  IA.52052 | Antic C 63.3.31 Ed.: València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1010  IA.52056 Ed.: València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1193  IB.52065 | Antic G.11928 G.11928 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1495-02-16. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1199  IB.52096 | Antic 4806.h.2 Ed.: València: Cristòfol Koffman [?], 1500. Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1238  IB.52510 G.7220 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1057  IB.52512 Ed.: Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1022  IB.52538 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1173  IA.52540 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1492-10-03. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
copid 1154  IB.52548 | Antic b.36g.10 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach [?], 1495 ca. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
copid 1755  1072.c.1 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3044  C.20.d.3 Ed.: Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2209  T.97* (2) Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1820  C.38.i.8 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2603  G.11360 Ed.: Sevilla: Juan Cronberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1831  IB.52618 | Antic 4061.I.3 Ed.: Lleida: Enric Botel, 1495-11-05. Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem.
copid 1911  C.62.c.4 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
copid 1920  C.62.f.1(1) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1902  C.63.i.9 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1510-04-29. Desconegut, Privilegis, provisions, pragmàtiques i ordinacions de la Vila de Perpinyà, compilat 1510 ad quem.
copid 3131  T.97*(1) Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1885  T.97*(1*) 3641 Ed.: Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1880  T.97* (3) Ed.: Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1912  T.97*(3*) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2148  T.97* (3**) Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.