Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10178
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me, traxerit eum”
Sermo in feria iiii post pentecostes
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:171-81
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9171 BITECA
Location ff. lxviiii-lxxiiiiv
Incipits - Explicits rubr.: [lxviiii] fferia .iiij.
tema: Nemo potest uenire ad me nisi pater qui misit me traxerit eum jo. vjo. cao etc
acc.: Aquest tema proposat me dona motiu de preycar vos de vna materia molt profitosa e es aquesta ço es quan nostre senyor deus ihesu christ se volch acostar los peccadors assi e qujnyes [sic] maneres equantes te per atraurels de peccat mortal e tornarlos en gracia en aquest mon e en laltre en gloria e veus aci qujnya [sic] materia sera. set primo aue maria etc. Nemo potest etc
text: Aquesta paraula proposada es paraula de nostre senyor deus ihesu christ que diu axi que negun hom no ve axi a mj per gracia nj per bona ujda si ja lo pare nol tjra e la raho es esta que a fer mal nons hi cal mestre que sens mestre sabem fer prou de mal car tal es ja la mala incljnacio ... [lxxiiiiv] … e jatsia que al començament los sia hun poch aspre mas quan vjndra apres que ja sen seran castigats diran o loat sie deu que ja no jur per temor dela pena men so estat mas ara men vull estar peramor de deu e vet aci jn ujnculis caritatis