Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10176
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Gratia spiritus sancti effusa est”
Sermo in feria ii post pentecostes
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:147-58
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9169 BITECA
Location ff. lvii-lxiii
Incipits - Explicits rubr.: [lvii] fferia .ija.
tema: Gracia spiritus sancti effusa est jn acti. ap. .xo. cao etc
acc.: Axi com ajr vos preyquj del aduenjment del sant spirit com vench sobre los apostols visiblement e ara vos vull preycar del adueniment del sant spirit com jnuisiblement ve sobre nosaltres o en la creatura e les gracies quelj dona sera materia molt profitosa etc. aue etc
text: Per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia queus vull preycar sapiau que doctrina es certa que jatsie quela persona del sant sperit sie vna solament e hun deu ab lo pare eab lo fill mas quan ve en la criatura jnuisiblement es multiplicat ... [lxiii] … quela temor serujl que hom ha o si yo fahia tal cosa yo ne seria punjt pengat o la dona yo seria degollada aquesta es subuertida auctoritat nisi jnstanter tjmueris tjmorem dominj destructur domus tua eccclesiastici .xxo. cao E veus aci que vol dir temor filial e les gracies del sant spirit placie a nostre senyor. deus etc