Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10174
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Spiritum veritatis mundus non potest accipere”
Sermo sabbato vigilia pentecostes
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:123-32
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9167 BITECA
Location ff. xxxxvi-l
Incipits - Explicits rubr.: [xxxxvi] Sabbato.
tema: Spiritum ueritatis mundus non potest accipere Jo. xiiijo. cao. etc
acc.: Aue maria etc. Spiritum etc. Aquesta paraula proposada es paraula de ihesu christ dient axi que lo mon no pot pendre lo spirit de ueritat. Aquesta paraula es jntricada en teologia e hauem mester adeclarar dos punts lo primer qual es lespirit de ueritat lo quallo mon no pot rebre nj pendre e Lo segon qual es lo mon e lo primer fa per Introduccio dela materia el segon sera per prosecucio dela materia
text: Ara uegam lo primer punt qual es lo sperit. aquest es lespirit sant .la .iija. persona dela trinjtat que es dita spirit quj proceeix de ueritat. auctoritat ego sum via veritas et uita jo .xiiijo cao. de que lesperit sant proceeix equel sperit sant queno proceeix del fill aço es error ques fa en los drets ... [l] … E aço demanaua daujd adeu psalm miserere. Cor mundum crea jn me deus et spiritu rectum jnnoua jn uisceribus mejs. cor mundum crea jn me scilicet per contriccionem et spiritum rectum jnnoua jn uisceribus mejs idest spiritus sanctus venjat super me en tal forma que nostre senyor deus nos faça gracia quens apparellem axi \que/ dema lo pugam rebre e quen siam dignes amen