Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10173
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “In omnibus honorificetur Deus”
Sermo feria vi post octavam ascensionis
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:111-22
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9166 BITECA
Location ff. xxxx-xxxxvv
Incipits - Explicits rubr.: [xxxx] fferia .vja.
tema: Jn omnibus honorificetur deus prima petri canonica. cao. iiijo
acc.: yo en aquest sermo vos vull preycar e demostrar quantes coses deuem nosaltres adeu per quel puscam be honrar sera materia profitosa etc. aue maria etc. Jn omnibus etc.
text: Doctrina es comuna e general en santa teologia ecerta que nostre senyor deus ha fet aquest mon etotes coses per dues fins la vna per honor diujnal laltra per vtilitat humanal e vejan com ha partit be ab nosaltres que de totes quantes coses fem non vol la utilitat nel profit mas quan hajam nosaltres lo profit ... [xxxxvv] … e donchs quan la creatura esta en la font o la esglesja es prenys e quant es batejada o ja ha parjt e vet com se fa hom fill e filla de deu e donchs si ihesu christ mane axi fort honrar pare e mare quant mes deuem honrar aell e ala sua sposa la esglesia no fent hi sutzeetats placie etc