Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10170
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Assumptus est in caelum, et sedet a dextris Dei”
Sermo feria iii post ascensionem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:77-87
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9163 BITECA
Location ff. xxvv-xxxv
Incipits - Explicits tema: [xxvv] Assumptus est in celum et sedet ad destris dei mar. ult cao. etc.
acc.: per ço com ara concorre la solemnjtat dela santa ascensio yo vus vull declarar quantes excellencies ha ihesu christ ala dreta de deu lo pare materia sera speculativa e ab bones moralitats set primo aue maria etc.
text: Ara sapiau bona gent que doctrina es catolica certa e [f. xxvi] verdadera e article es de fe que quan ihesu christ sen munta alt alcel que fo posat ala dreta de deu lo pare ... [xxxv] … prengam bon proposit de tenjr bona ujda car no sabem dema si serem vius o morts e siu fem axi veurema ihesu christ ala dreta de deu lo pare ideo dicit tema assumptus etc.
Note sermó sense rúbrica