Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Former Name Universitària (CRAI UB Reserva)Biblioteca de la Universitat de BarcelonaBiblioteca Universitària de Barcelona. Fons de ReservaBiblioteca Universitària i Provincial de BarcelonaBiblioteca de la Universitat de Barcelona. Reserva
Address Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585 Espanya 08007
Telephone 93 4035313 (Telèfon) 93 4035793
Staff Neus Verger, Responsable de Reserva
Adelaida Ferrer, Responsable del CRAI
Library code BUB (Altres) CRAI Reserva-UB (Altres)
Hours 9-21h dilluns a divendres * horari restringit a l'estiu
Closed dissabtes i festius
Facilities reproduccions digitals ordinadors lect. microfitxes microfilms fotocòpies
Internet http://www.bib.ub.edu/biblioteques/reserva/
References Avenoza et al. (2015-01-25), Dues poesies manuscrites del segle XVI, copiades en un imprès de l’any 1563
Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat
Torra et al. (1995), Catàleg dels incunables de la Universitat de Barcelona
Alcolea et al. (1994), La Biblioteca de la Universitat de Barcelona
Arnall i Juan (1977), “Los manuscritos, incunables e impresos de la Biblioteca del Convento de San José de Barcelona (Carmelitas descalzos)”, Monte Carmelo
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona
Holdings manid 1605  1 | Antic 21-2-2 | Antic x-4-29 H-335 MS: Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents, per a Ponç de Copons, 1343-09-17. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1340  2 | Antic 21-3-3 | Antic X-9-22 | Antic 2-3-3 MS: 1401 - 1410. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1845  3 | Antic 21-3-1; X-10-15; H.833 MS: 1401 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, Tractat dels vicis i de les virtuts (tr. Pere Mollà), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1189  4 | Antic 21-3-5 | Antic Xn-4-34 | Antic Xn-7-14 Ms. 542 MS: 1455-09-08 - 1455-12-20. Desconegut, Llibre de coneixences d'espècies i de drogues, escrit 1455-09-08 - 1455-09-22.
manid 1298  10 | Antic 21-3-28 | Antic 2-4-6 MS: Barcelona[?]:, 1461 d. Desconegut, Vida de Sant Julià, escrit 1350? - 1450?.
manid 1128  17 | Antic 21-3-2 P-311 MS: Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1047  20 | Antic 21-3-17 MS: 1501 - 1600. Cristoforo Landino, Comentaris a la segona cantiga Purgatori de la Divina Comèdia (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500.
manid 1091  54 | Antic 21-4-11 | Antic x.13.22 | Antic 31-4-11 -Faraudo- | Antic MS: 1452 a quo. Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424.
manid 1669  59 | Antic 21-4-27 MS: 1491 - 1500. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 1109  65 | Antic 21-2-20 MS: Barcelona[?]:, 1391 - 1441 ad quem. Consell de Cent, Consueta dels Consellers de la ciutat de Barcelona, promulgat 1388-11-25 - 1389-04-25 a quo.
manid 1449  67 | Antic 21-1-10 | Antic X-28-37 (esmenat en X-8-37) | Antic X-3-7 (catàleg) M-408 MS: 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1194  68 | Antic 21-2-19 | Antic 2-2-19 MS: València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 1981  69 | Antic 21-2-1 MS: Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1586  70 | Antic 21-2-3; X-4-30 Q.335 MS: 1383 - 1404. Innocentius III, Papa, Exposició dels set Salms penitencials (tr. Joan Romeu), traduït 1385 a quo - 1409 ad quem.
manid 1543  72 | Antic 21-2-4; 2-2-4; X-1-35; X-4-38 MS: 1402-07-24. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1199  75 | Antic 21-2-9; X-2-27; X-4-33; arm. 11-11-9 MS: 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
manid 1857  76 | Antic 21-2-11; I.28 MS: 1391 - 1400. Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem.
manid 1378  77 | Antic 21-2-23 | Antic 2-2-23 MS: Copista anònim dels Boecis [?], 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1469  79 | Antic 21-2-21 | Antic 2-2-2 MS: Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1341  80 | Antic 21-2-22 MS: 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 1197  81 | Antic 21-2-12 MS: València:, 1371-11-24 a quo. Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 1122  82 | Antic 21-2-13 | Antic X-3-34 | Antic 2-2-3 | Antic XV | Antic 14 MS: 1425-12-03. Joan de Burs… Profecies, escrit 1412.
manid 1381  83 | Antic 21-2-14; X-3-25; 2-2-14; V; N. 359 Ms. 1359 MS: 1401 - 1410. Honoré Bouvet, Arbre de les batalles (tr. Desconegut), traduït 1389 a quo - 1429-03-21 ad quem.
manid 1358  85 | Antic 21-I-12; 8-1-12; Xn 2-25; 43; 406 F-274 MS: 1472-06-15 a quo. Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15.
manid 1486  86 | Antic 21-2-15 | Antic 2-2-15 | Antic x.3.21 (ratllat, després 31) | Antic N-XV | Antic 7 MS: Bartolomeus, 1445. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1400  87 MS: 1476 - 1500. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 1500  88 | Antic 21-2-16; 2-2-16; 430-77 MS: 1406 - 1450. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1247  89 | Antic 21-1-24 MS: 1441 - 1460. Arnau de Lieja, Recull d'exemplis i miracles, gestes, faules i altres llegendes, ordenades per a.b.c., escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1507  91 | Antic 21-1-3 | Antic 2-1-15 | Antic X-1-11 MS: 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1908  92 | Antic Ao21-1-2 | Antic arm. 2-1-3 B. 243 MS: 1441 - 1460. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 1074  101 | Antic 1-4-31 MS: 1401 - 1500. Desconegut, Proòmens, direts ha mon senyor, escrit 1418 a.
manid 1806  102 | Antic 21-4-29 MS: 1401 - 1410. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 5116  110 | Antic 20-40-2 (avui desapareguda del volum) | Antic 4/4 MS: 1481? - 1499?. Desconegut, Cerimònies del divendres sant, compilat 1477? - 1500?.
manid 1364  123 | Antic 20-4-21 4-26 MS: Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1451 [?] - 1517 a quo. Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457.
manid 2040  148 | Antic 20-5-33 MS: 1551 - 1600. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1395  150 | Antic 21-3-8 | Antic Xn-10-26 | Antic B.n./SoJ | Antic arm II-9-8 | Antic 3-8-20 MS: Franciscus Rubei [?], 1391 - 1400. Joan de Castellnou, Compendi de la coneixença dels vicis que es poden esdevenir en els dictats del Gay Saber, escrit 1341 ad quem.
manid 1033  151 | Antic 21-4-1 | Antic 2-4-2 | Antic X-10-16 | Antic IX G. 627 MS: Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
manid 2225  165 | Antic 20-5-1 | Antic 1-5-8 MS: 1301 - 1400. Desconegut, Oració. Senyor ver Déus tot poderós, escrit 1400 ad quem.
manid 1934  239 | Antic 21-2-7; X-4-35; X-2-2; 2-2-7 2-2-7 [?] MS: Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1699  280 | Antic 21-1-1 | Antic 2-1-2 | Antic 278 | Antic B-vii segons catàleg MS: 1351 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450.
manid 1744  282 | Antic XXI-5-0 | Antic 2-1-3 | Antic B. 320 B. 320 MS: Jaume Buessa, 1401 - 1450. Luca Mannelli, Bisbe de Osino, Taula de tots els llibres de Seneca i l'exposició d'ells (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 1301  559 | Antic X-12-7; 21-3-4 MS: Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25. Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem.
manid 1277  759 | Antic 21-2-17 P.373 MS: 1393 a quo - 1420. Desconegut, […] Quj fo ab ells, escrit 1393 ca.
manid 1900  713 | Antic 21-2-18 | Antic 2-2-18 | Antic J. 491 | Antic X216-429 J 491 MS: 1301 - 1325. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1222  1029 | Antic 21-4-53 MS: Les Piles[?]:, 1351 - 1400. Desconegut, E s'amira tot era ensems, traduït 1301 - 1400.
manid 1526  1160 | Antic 21-5-1 | Antic arm. 2-1-4 352 MS: 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1856  1420 MS: Ripoll: Arnau d' Alfarràs, 1457. Benedictus, Regla de sant Benet (tr. Arnau d' Alfarràs), traduït 1457.
manid 1528  1925 | Antic 9-I-5 MS: 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2337  1932 MS: Barcelona: per a Barcelona: Gremi de garbelladors, 1441 ca. - 1690 ca. Gremi de garbelladors, Llibre d'ordinacions, escrit 1450 ca. - 1508 ca.
manid 5077  1949/10 MS: 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Forma de portar Jesuchrist al malalt secular, escrit 1400 [?] - 1499 [?].
manid 5078  1949/14 | Antic 6-11-134 MS: 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Las set gracias del Pare Nostre i els set dons del Sant Esperit, escrit 1300 [?] - 1399 [?].
manid 5159  1986 | Antic H-4-10 | Antic X-8-11 | Antic 20-4-5 ES-BaUB MS: Catalunya[?]. Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?].
copid 1235  Inc. 258 | Antic 175/4/35; 593; c 4 xxv-4-35 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
manid 1452  Inc. 263 Ed.: València: Lambert Palmart, 1487-04-14. Desconegut, Obra de la Sacratíssima Concepció, editat 1486-12-08.
copid 1056  Inc. 483 | Antic CLXXV-5-15 Ed.: Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1082  Inc. 486 | Antic 575/5/12 CLXXV-5-12 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1429  Inc. 489 | Antic CLXXV-3-9 Ed.: Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1038  Inc. 490 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1492-09-26. Gui de Caulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia (tr. Desconegut), traduït 1376? - 1400 ad quem.
copid 1164  Inc. 515 | Antic CLXXV-5-8 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1031  Inc. 584 | Antic CLXIX-61/882 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1493. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1215  Inc. 687 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
copid 1016  Inc. 688 | Antic clxxv-5-1 c.n.l.24 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1217  Inc. 689 | Antic 175-5-2 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1218  Inc. 690 | Antic CLXXV-5.3 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1107  Inc. 720 Ed.: Venezia: Paganinus de Paganinis, 1489-10-09. Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09.
copid 1115  Inc. 724 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 1644  B-6/3/18/837 Ed.: Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
copid 1309  B-58/2/7 | Antic C 4 XIX-3-5; B. 48-3-23; A-18; A-19; A-46; Reg. ant. 55853 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1466  B-58/2/8 | Antic Reg. ant. 55853 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona, 1518-10-16. Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2087  B-58/2/12 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1524. Johannes Gerson, La passió de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1524 ad quem.
copid 1613  B-58/2/20 | Antic B-48-2-13 | Antic 169-4-4 | Antic C 4 xix-4-4 S-4 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1396  B-58/2/21 | Antic B-48-2-13 | Antic 169/3/22 | Antic C 4 XIX-4-4 | Antic 169-4-4 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3149  B-58/2/27 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3150  B-50/4/18 | Núm. de registre 73816 | Antic C 4 xviii-3-20; B 39-1-20; B 25-4-18 Ed.: Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
copid 1956  B-58/7/4 | Antic B-45-6-7 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1512  B-58/7/12 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 3153  B-58/7/38 Ed.: Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 3152  B-58/7/39 Ed.: Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 1311  B-60/1/1-VI | Antic A.1/1/2-VI Ed.: Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 2223  B-60/1/1-VII Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 1904  B-60/1/1-IX Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 3147  B-60/I/I-X | Núm. de registre 59.554 | Antic A. 1/1/2-X Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 3148  B-60/1/1-XI Ed.: Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2080  B-60/1/1-XII Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-05-12. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2081  B-60/1/1-XIII Ed.: Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3151  B-60/I/I-XIV Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1359  B-60/9/21 | Antic 169-7-22 A-151 clxix-7-22 Q-164 (del s. XVI) Bn.II.105 453 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1360  B-60/9/22 | Antic clxv-8-42 165-8-42 Ed.: Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3154  XVI-489 Ed.: Barcelona: Joana Corteia, 1577. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 2036  XVII-2526 | Antic 783 Ed.: Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1256  CM-363 | Antic B. 3|6|24|363 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 1811  CM-2875 | Antic B. 46-3-9; B.18-3-1-2875; 17.6 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1482  CM-2882 | Antic B-46-3-25; B.18/3/8/2882 | Antic 1a 2 124 Ed.: València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2137  CM-2961 Ed.: Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 2136  CM-3278 | Antic B-20/4/25/3278 Ed.: Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, 1547. Desconegut, Ordinari de Vic, escrit 1547 ad quem.
copid 1812  CM-3358 | Antic B. 49-1-6; B. 21-1-13-3358; c4 xix-1-16; Cn. B. 82 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3156  CM-3359 | Antic B 21/1/14 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3155  CM-3360 | Antic B 21/1/15 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 3118  CM-4013 | Antic B 25/1/3 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1367  LLULL-14 | Antic 166-2-8; C4XIX-3-14; RD76 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 1910  Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
copid 2193  Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.