Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10169
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Beati mortui qui in Domino moriuntur”
Sermo feria ii post ascensionem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:67-75
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1568
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 278
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
   
ID no. of specific copy cnum 9245 BITECA
Location ff. 109-112v
Incipits - Explicits rubr.: [109] fferia ija
tema: Beati mortui quj jn domino moriuntur verbum istud habetur originaliter jn ljbro apocalipsis cao xiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Axi com la missa de huy es stada per los morts que son en purgatori e han mester nostra ajuda ... e pens que sera materia molt profitosa ales anjmes de purgatori e nostres set primo aue maria etc.
text: Beati etc. libro et capitulo sicut ante. Aquesta paraula proposada sentencialment diu axi benauenturats son aquells morts quj moren en nostre senyor ihesu christ ... [112v] … veus donchs de aquests que fan aquestes obres podem dir lo tema proposat beati mortuj etc. placie a deu etc.


Copy 2 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9162 BITECA
Location ff. xxiv-xxvv
Incipits - Explicits rubr.: [xxiv] fferia .ii.
tema: Beati mortui qui in domino moriuntur Jn ljbro apocalipsi. xiiijo. cao. et recitatiue jn epistola hodierna
acc.: Axi com la missa de huy es stada de deffunts axi sera lo sermo que es deles condicions deles animes que passen de aquesta present ujda enlaltra. aue maria etc.
text: per declaracio de aquesta paraula sapiau que doctrina es comuna en santa teologia e certa sens excepcio que deguna persona per bona eper santa que sie [f. xxii] no pot hauer la gloria de parais en aquest mon ... [xxvv] … lo segon blasfemjes etc lo .3. necligencies festiuals dic large e porem dir beati morui quj jn domino moriuntur