Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10168
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ille testimonium perhibebit de me”
Sermo dominica post ascensionem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:59-66
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9161 BITECA
Location ff. xviii-xxiv
Incipits - Explicits rubr.: [xviii] Dominica post ascensionem
tema: Jlle testimonium peribebit de me. Jo xvo. cao. etc.
acc.: En aquest sermo present per continuar la materia yo vos vull preycar del dia del judici particular ab la de hjr que si be vos recorde hjr vos preyquj com lanima va en parais ... e de aço sera lo sermo set primo aue maria.
text: Jlle testimonium etc. Nostre senyor deus ihesu christ volent declarar en quantes persones esta testimonj verdader per ajutgar alguna cosa o persona ... [xxiv] … lo judici general vjndra tost tost [sic] e breuissimament placielj etc