Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10166
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum”
Sermo feria iv post ascensionem
Date pronunciat: 1412 [?] - 1418 [?]
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:35-45
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2789
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 279
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)   
ID no. of specific copy cnum 9159 BITECA
Location ff. viiiv-xiiiv
Incipits - Explicits rubr.: [viiiv] fferia. vj.
tema: Sic ueniet quemadmodum uidistis euntem in celum Habetur uerbum istud jn actibus apostolorum cao. po etc
acc.: Axi com hjr yo vos preyquj dela ascensio del saluador e redemptor nostre senyor deus ihesu christ com sen munta alt alcel per regnar en lo cel e axi vos vull preycar com vjndra ajutgar lo mon materia sera profitosa etc. set primo aue maria etc.
text: Sic etc Del aduenjment de ihesu christ les gens desigen saber dues coses. la vna lo temps. laltra la manera del temps ... [xiiiv] … Apres que siam obedients als manaments de deu e de santa mare esglesia esiam deuots per tal que vjngam ala nostra fi ala glorja de parais adquam etc.