Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1015
City and Library Lleida Arxiu de l'Ajuntament
Collection: Call Number 1375
Title Los vsatjes y constitucions de Catalunya en la forma antiga, ans de compillar aquelles || Calaix Comu
Copied 1326 - 1350   
1336 ad quem (Coll i Rosell)   
Writing surface Vitel·la
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 166 (= I + j-clxv)
Collation plecs de molt diversa extensió, el cosit no permet reconstruir-ne l'estructura amb seguretat
Page Layout 2 columnes (f. 63)38 línies
Size pàgina 345 × 235 mm (f. 63)
caixa 225 × 155 mm
columna 255 × 70 mm
Hand gòtica librària
Pictorial Elements Caplletres: caplletres decorades en diversos colors (sobretot en blau i vermell) amb decoració filiforme; calderons vermells i blaus; miniatures a l'inici de cadascuna de les obres
Rúbriques en vermell
Miniatures: a l'inici de cadascuna de les obres
Calderons vermells i blaus
Other features Justificació: a punta de plom, amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: alguns horitzontals, centrats al marge inferior
Condition folis en blanc entre una obra i la següent; des del f. 1 fins al 24, organització de la pàgina diferent a la de la resta del manuscrit. Restes d'una foliació original en xifres romanes en tinta clara, sovint guillotinada; té una altra foliació a tinta que arriba fins al f. 30
Binding moderna, en pell verda, amb decoració geomètrica en ferro daurat
Previous owners Ot I, Baró de Montcada  
Associated persons Il·luminador: Jaume Ferrer Bassa, il·luminador (1285 - 1348) (segons Coll i Rosell van intervenir-hi dos il·luminadors i el segon podria identificar-se amb Ferrer Bassa)
Associated MSS/editions Mateixa decoració que: manid 1017 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Ott. lat. 3058. Barcelona[?]:, 1367 a quo - 1370 ad quem. Desconegut, Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
Note els emblemes heràldics dispersos arreu del ms. demostren que fou originalment il·luminat per un membre del llinatge Montcada (besants d'or en pal sobre camp de gules). Hom suposa, en conseqüència, que el promotor del manuscrit fou algun membre d'aquesta nissaga. D'acord amb Planas, existeixen punts de contacte estilístic amb els Usatges de la Biblioteca Vaticana, ms. Ott. cat. 3058; també n'existirien amb un dels miniaturistes que va decorar un exemplar d'Usatges en llatí conservat a la BN de França, ms. lat. 4670, vinculat probablement, gràcies als emblemes heràldics, amb el llinatge lleidatà dels Montsuar. Apunta que tampoc es pot perdre de vista una de les autories de l'exemplar del Breviari d'Amor de la BN de Madrid, ms. Res. 203. Al f. 64, nota marginal en català sobre la mesura ”destre”, amb data 18 d'octubre de 1376: la menció a una inscripció a la 'casa dela Paherja' representa la referència cronològica més antiga que fa al·lusió a la presència dels Usatges a la Paeria lleidatana. Al verso de la segona guarda anterior hi ha un ex-libris enganxat “Exposición Histórico-Europa. Expositor: Biblioteca Provincial de Lérida. Provincia (…) Objeto: Usatges y Constitucions de Catalunya. Ms. iluminado”
References Descrit per: Soriano (2006), Inspecció personal
Descrit per: Busqueta i Riu et al. (1997-99), Usatges i Constitucions de Catalunya. Lleida segle XIV
Catalogat a: Coll i Rosell (1995), Manuscrits jurídics i il·luminació. Estudi d'alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià (1300-1350) 45-116
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 3:657
Tractat a: Brocà i de Montagut (1913-14), “Usatges de Barcelona”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 360
Internal Description Number of texts: 1