Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10157
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Hoc facite in meam commemorationem”
Sermó fet a València, dijous sant
Date pronunciat: València 1413-04-20
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:163-69
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9149 BITECA
Location ff. cclxxxv-cclxxxviv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [cclxxxv] Hoc facite jn meam commemoracionem Prima Ad Corjntios .co. xjo. orjgjnaliter et Recitatiue jn epistola hodjerna scrjbitur verbum illud
acc.: En lo dia present se contenen tres solemnjtats La prjmera dela cena de ihesu christ ... [cclxxxi] … Empero huy es la materia propria per qujna Raho fon jnstituhit E de esta materja preycare ara si plaura a deu. Mas primerament Aue Marja etc
text: Hoc facite jn meam commemorationem etc. Yo volent declarar la manera per la qual lo sant sacrjffici del altar fo huy ordenat ... [cclxxxviv] … Djns larcha hj hauja la verga de Aron e vent quja non est dare vacuum jn natura Mas en la hostia noy ha sino deu encarnat Ergo tema hoc facite jn meam commemorationem etc. Aveus lo sermo acabat Placie a nostre senyor deu etc.