Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10154
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille”
Sermó fet a València, feria III després de la domínica “in ramis palmarum”
Date adaptat: València 1413-04-18
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:150-56
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9148 BITECA
Location ff. ccl[x]vii-cclxxiiiiv (mod.)
Incipits - Explicits tema: [ccl[x]vii] B3onum erat ei si natus non fujsset homo jlle orjginaliter Marchj xiiijo co. et Recitatiue jn passione domjnj hodierna scrjbitur verbum illud
acc.: Ara hauem mudar la materja que tenjem. [f. ccl[x]viiv] Primo Aue Marja
text: Per dar declaracio a esta paraula proposada Sapiats que segons djuerses condjcions de pecadors Si deuen esser condicions de corregjdos ... [cclxxiiiiv] … hajau esta ymaginacio vull apparellar lo altar a ihesu christ e haueu ne gran merjt Mas guardats nou fa‡au per que siau mjrada Combregar lo dia de paschua Guardats nol Rebats jndignament que damnacio es