Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10140
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Ipse Iesus non tradebat semetipsum eis”
Sermó fet a València, dilluns després de la domínica IV de quaresma
Date pronunciat: València 1413-04-03
Text Type ProsaSermó
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma 2:44-50
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1567
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 273
Copied 1413 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 9132 BITECA
Location ff. clxiiiv-clxixv (mod.)
Incipits - Explicits tema: I3pse ihesus non tradebat semetipsum eis Jo ijo. co. orjginaliter et jn euangelio statim lecto Recitatiue scribitur verbum illud
acc.: Del sant Euangelj de huy sera nostre sermo E hay moltes especulacions a jllumjnacio de nostres entenjments. Primo Aue Marja
text: El sant euangelj de huy nos declara tres coses deles quals podem pendre bona hedifficacio [f. clxiv] a nostra vida la prjmera de ihesuchrist entre los juheus dura jncrepacio ... [clxixv] … Axi purgats vos lo cor de tot Prouats vosaltres mateix e purifficats vos en la confessio E puys Rebeu e menjareu de aquell pa beney. Placia a nostre senyor ihesuchrist quens do bona vjda e quens faça gracia que dignament lo puxam Rebre