Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1013
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call Number Ripoll, 32 | Antic est.3 caj.1 n.mot.4; 119
Title USAJES | de | Barcelo | na et
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 107 (= ii + 1-105 + ii)
Collation 12/1t 2-38 4-52/tt 62 7-912 108 11-1312
Page Layout 2 columnes60 línies (f. 24)
Size pàgina 377 × 245 mm (f. 24)
caixa 268 × 185 mm
columna 107 × 32 mm (f. 24ra)
Hand gòtica librària
Pictorial Elements Il·lustració en el f. 1ra una miniatura representant un combat singular
Caplletres: historiades il·luminades, representant capellans, reis, cavallers, etc., als marges, envoltant les caplletres es poden veure representacions d'animals reals i fantàstics. Les inicials no miniaturades es van realitzar a quatre colors (blau, vermell, lila i marró) i estan decorades amb plomes; manca la del f. 26 que ha estat retallada
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Reclams: reclams horitzontals centrats al marge inferior només al final dels quaderns 7-9 i 12
Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons i pautat per a la glossa als folis 1-19
Perforacions: no s'aprecien perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: no
Condition els folis de guarda preliminars i finals són de paper; hi ha nombrosos folis del volum que han estat arrencats, com ho prova la presència de talons; es veuen els restes d'una antiga foliació en xifres romanes; una foliació moderna, incompleta, complementa l'antiga
Binding moderna, pergamí sobre cartó
Associated Texts Conté: texid 1325 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'elecció de consellers, promulgat 1355 [?] llatí
Conté i als ff. 1-22v: texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300 llatí
References Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Catalogat a: Valls i Taberner et al. (1931), “Códices manuscritos de Ripoll”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos , n. 165
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Rosell (1995), Manuscrits jurídics i il·luminació. Estudi d'alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià (1300-1350) 189-220
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Internal Description Number of texts: 4