Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1012
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number Z.I.4 | Antic I.F.18
Title CONSTITUT. CATAL.
Copied 1381 - 1400   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 287 (restes de foliació antiga en xifres romanes)
Collation 16 2-58 616 74 8-108 1116 128 1320 144 15-208 216 2212 234 2416 258 2616 278 2816 294 3016
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)20 línies (f. 10)49 línies (f. 29)
Size pàgina 400 × 260 mm (f. 9)
caixa 150 × 109 mm (f. 10 (caixa amb glosses)
columna 150 × 70 mm
caixa 330 × 230 mm (f. 10 (caixa amb glosses))
columna 330 × 115 mm
caixa 262 × 185 mm (f. 29 (caixa sense glosses)))
columna 262 × 85 mm
Hand notarial gòtica notarial o de privilegis (70-77, 139-141, 145-150 i 188-189)lletra d'albarans (111-119)
Pictorial Elements Il·lustració f. 10 vinyeta il·luminada representant la presentació dels Usatges a Ramon Berenger, davant d'un escrivà, un jutge i dos testimonis masculins
Caplletra f. 10, lletra “A” historiada, amb un jurista representat de mig cos
Caplletres: blaves i vermelles amb decoració afiligranada
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Other features Reclams: gairebé en tots els quaderns (alguns tapats per les glosses), en posició horitzontal, centrats al marge inferior
Signatures: restes de signatures de quadern
Justificació: a punta seca
Pautat: a vegades amb línies de guia per als quaderns
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: marges guillotinats, només es veuen vuit perforacions, quatre a cada un dels marges superior i inferior
Condition alguns fulls esguinçats i d'altres desenganxats; taques d'humitat
Binding de la Biblioteca del Monestir, talls daurats
Previous owners Joan de Vallseca, jurista  
Jaume de Vallseca, jurista  
Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]   (Antolín, IV, p. 250)
Associated persons Anotacions de: Joan de Vallseca, jurista
Anotacions de: Jaume de Vallseca, jurista
Note duu moltes notes marginals, algunes de Joan de Vallseca parlen sobre incidents violents succeïts a les juderies catalanes; el contingut és molt desordenat: es relligaren en aquest volum tractats de procedències diverses i copiats en diferents temps. El còdex que presenta la típica distribució escolàstica del text amb glosses o comentaris: text centrat a la pàgina i distribuït en dues columnes, al voltant de les quals s'escriuen els comentaris o glosses també distribuïts en dues columnes i escrits amb la mateixa lletra. Els espais deixats en blanc s'han aprofitat per afegir comentaris posteriors, aliens a la distribució fixada del text primitiu. També cal tenir present que hi ha folis on només apareixen les dues columnes del text central
References Facsímil: Microfilm del ms. Esc z.i.4 del De batalla de Pere Albert (1991)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.I.4 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2003)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Rosell (1995), Manuscrits jurídics i il·luminació. Estudi d'alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià (1300-1350) 223-5
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 92-6 , n. 183-99
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 4:217-50
Tractat a: Fita (1890), “Estrago de las juderías catalanas en 1391. Relación contemporánea”, Boletín de la Academia de la Historia 432-40 , n. (ed. el text llatí de Vallseca sobre els estralls a les juderies)
Tractat a: Fita (1890), “Las cortes de Barcelona en 1327 y un opúsculo técnico sobre la defensa de las fortalezas, atribuído al rey D. Alfonso el Sabio”, Boletín de la Academia de la Historia 343-9 , n. (ed. l'opuscle llatí atribuït a Alfons X)
Tractat a: Oliver y Esteller (1876-81), Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa 1:264, 424-42
Internal Description Number of texts: 30