Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10115
Authors Bernat de Vilarig
Jofré Pardo
Titles Lletres de batalla i respostes
Date escrit: València 1453
Text Type ProsaCol. cartes
Subjects CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1179
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/18444
Copied 1491 - 1550 ca.   
ID no. of specific copy cnum 8886 BITECA
Location ff. xxxi-xxxv
Incipits - Explicits rubr.: [xxxi] Letra fent so de batalla en paraules generals contra tots aquells qui entendre si volran posada per los lochs publichs dela ciutat de Valencia per part de mossen bermat de vilarig
text: H3auent attesa libertat de fer demj lo que vulal que per hauer tenguda aquella en poder daltre he tant tardat ... [xxxv] … fas fi En cirat axvij. de Juny any Mil ccccliij signada dema mia Bernad de vilarig