Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10114
Authors Joanot Galceran de la Serra
Bernat de Vilarig
Titles Deseiximents presentats davant Joan Roiç de Corella fil d'Eiximen Pérez de Corella
Date escrit: 1453
Text Type ProsaCarta
Subjects EPÍSTOLES
CAVALLERIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1179
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/18444
Copied 1491 - 1550 ca.   
ID no. of specific copy cnum 8837 BITECA
Location ff. xxv-xxxi
Incipits - Explicits rubr.: [xxv] Deseximents del magnifich iuhanot galçeran dela Serra al molt manifich mossen bernad de vilarig los quals segons forma de fur foren presentats al molt noble don Juhan roiç de Corella fill del spectable senyor don eximen perez de corella comte de Cocentayna regent la gouernacio per lo Spectable don Eximen Perez de corella comte de Coçentayna e gouernador pare seu
text: V4ist que de vn tan honrat exhamen com fora batalla entre vos emj ... [xxxi] … vos tramet la present tal com enles semblants es acostumat fer ffeta en Cirat adeu de Juliol any Mil ccccliij sperare vostra resposta sis dies