Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10090
Authors Ramon de Vilanova
Titles Deseiximents
Date escrit: 1460 ca.
Text Type ProsaCol. cartes
Associated Persons Corresponsal: Ramon Castella de Borga, notari
Corresponsal: Bernat Català (Floruit 1450 ca.)
Subjects EPÍSTOLES
CAVALLERIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  1565
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/7811
Copied València, 1476 - 1500 (la part principal del mss.)   
1501 - 1550 (la part final)   
ID no. of specific copy cnum 8987 BITECA
Location ff. ccclxxxxvjv-ccclxxxxviijv
Incipits - Explicits rubr.: [ccclxxxxvjv] Los quj foren presos ab la Majestat del Rey alfonso quant fo rot dels Jenouesos En lany Mil CCCCxxxv
text: Lo Rey alfonso Lo Rey de Nauarra Lo Infans don anrich ... [ccclxxxxviijv] … com encara altres foren mesos en la mala pagua de Jenoua
Note hi ha una nota de dues línees al final del text


Copy 2 BITECA  manid  1565
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/7811
Copied València, 1476 - 1500 (la part principal del mss.)   
1501 - 1550 (la part final)   
ID no. of specific copy cnum 8986 BITECA
Location f. ccclxxxxvj
Incipits - Explicits rubr.: [ccclxxxxvj] Desexjments del molt noble Ramon de Vilanoua e altres. al noble e magnifichs ramon castella notari [?] de borga e bernat catalla
text: Ramon castella Notari de borga Bernat catala de vostre castell per alguns llochs de la ciutat de valencia ... Johan de orquan ffrancesch Johan de pernes Ramon de Vilanoua


Copy 3 BITECA  manid  1179
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/18444
Copied 1491 - 1550 ca.   
ID no. of specific copy cnum 9441 BITECA
Location ff. clxxxxv-clxxxxi
Incipits - Explicits rubr.: [clxxxxv] Deseximents del molt noble Ramon de vilanova e altres al noble e magnifichs Ramon castellanot de boiria de benet [sic] cathala
text: R4amon castella notari de borge bernat [?] cathala de vostra cartell per alguns lochs dela ciutat devallencia ... [clxxxxi] … E en Joan esgueuer En simo de rolles pere alamany de torralla lloys de barbera ramon goir de erolles ponc depere mola joan dorguan franceschs joan deperues [?]. Ramon de villa noua


Copy 4 BITECA  manid  2173
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España MSS/7809
Copied 1591 ca. - 1600   
ID no. of specific copy cnum 9073 BITECA
Location ff. 287r-v
Incipits - Explicits text: [287] Ramon Castella not de borga Bernat catala de vostre Cartel per alguns llochs dela Ciutat de valencia ... [287v] … Johan de orguan francesch Johan de prenes […] Ramon de Vilanoua