Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 1006
Author Pere Bohigas
Title El repertori de manuscrits catalans de la [Institució] Patxot. Missió de París. Biblioteca Nacional (1926-1927)
Source Estudis Universitaris Catalans
Date / Location 15-16 n. 1-2 (1930-31) pp. 92-139; 197-230; 82-111; 213-310
Reprint Barcelona, 1985, P. Bohigas Sobre manuscrits i biblioteques
Source of Data for Witnesses cnum 1608 MS: Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?. Barcelona: Catalunya (BNC), 352, 1451 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1359 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 296. 1401 - 1500. Aristòtil, Ètiques d'Aristòtil (tr. Guillem de Copons…), traduït 1418 ca.
manid 1432 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 352. 1451 - 1500. Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419.
manid 1335 MS: Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, III. Laurencius, 1401 - 1500. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1336 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 46. 1491 - 1500. Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem.
manid 1223 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 472. 1321 - 1325. Desconegut, […] Que si no y prenem qualque consell, escrit 1375 - 1400.