Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 1006
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull
Llibre de consolació d'ermità
City, library and call number London The British Library
Add. 16431 | Antic 692.b.; 655c; 145.e; 145D
Copied Mallorca (regne)
1401 - 1500 (Beltran)
Location in MS or Edition ff. 121v-132
Incipits and explicits rubr.: [121v] per entendre e molt amat per uoluntat Com sia ço que adeu se pertany que ell sia egualment conegut e amat
text: P2Er hun boscatge anaue Ramon trist e consiros per so com ueye lo mon en tant torbat stament ... [131v] … deu obliga \a/ si matex tota fi particular
colofó: G2Gloria [sic] e honor de nostre senyor deu feneix Ramon aquest dictat en la ciutat de mecina en lo mes de gost [sic] en lany de Mil cccxiij de la incarnacio de nostre senyor (…) e pot en deu multiplicar sa amor ... [132] … Si empero en aquest dictat hauen en res errat (…) Car no hauen errat scientment
Note segueix un tractat en llatí. D’acord amb la Base de Dades de Ramon Llull, segueix el Liber de efficiente et effectu en llatí (ff. 132-142v) = BOOCT 1006