Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1005
Authors Pere Albert
Titles De batalla
Libellus de batallia facienda
Date promulgat: 1251 - 1255 ca.
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Catalunya (principat)
DRET
CIÈNCIA MILITAR
CAVALLERIA
References Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 98.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 98.2.1
Tractat en: Garcia i Sanz (1996), “El jurista Pere Albert i la seva obra”, Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols 15-8
Editat a: Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 79-96
Tractat en: Valls i Taberner (1929), “Notes sobre el duel judicial a Catalunya”, Revista de Catalunya 50
Tractat en: Tucci (1926), “La prova giudiziaria del duello nel periodo dell’autonomia (Note al “Libellus de batallia”)”, Studi Sassaresi
Tractat en: Otto (1889), “Die Verordnung für den gottesgerichtlichen Zweikampf zu Barcelona”, Zeitschrift für romanische Philologie 101-8
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 27


Copy 1 BITECA  manid  5121
City, library and call number Lleida  Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
ID no. of specific copy cnum 12508 BITECA
Location ff. 87-89v


Copy 2 BITECA  manid  1023
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat Ms.:
Copied 1301 - 1333   
ID no. of specific copy cnum 25 BITECA
Location ff. 199-[?]


Copy 3 BITECA  manid  1006
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.III.14
Copied 1301 - 1333   
ID no. of specific copy cnum 24 BITECA
Location ff. 1-5
Incipits - Explicits text: [1] dar lo reptador par al reptat. Lo qual par ... [5] … El caual els guarnjmens eles armes [del] vençut aya
Condition acèfal
References Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 79-96


Copy 4 BITECA  manid  1009
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 39
Copied 1301 - 1350   
ID no. of specific copy cnum 9 BITECA
Location ff. 1-3
Incipits - Explicits text: [1] Batayla jutjada ans que sie jurada si per caualers deu esser feyta sia fermada ab peyores ... [3] … lo caual e los guarnimens e les armes del vençut aya la cort


Copy 5 BITECA  manid  5120
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris lat. 4671A
Copied 1301 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12507 BITECA
Location ff. 71-74


Copy 6 BITECA  manid  2544
City, library and call number La Seu d'Urgell  Biblioteca Capitular 2045
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)   
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])   
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)   
ID no. of specific copy cnum 4062 BITECA
Location ff. 92rb-94va
Incipits - Explicits rubr.: [92rb] Jncipit Capitulum dela batayla
text: B5ataylla iurada ans que sie iurada si per caualers deu esser feyta. sie fermada ab peynores ... [94va] … Lo caUall eells garniments del vençut age la cort


Copy 7 BITECA  manid  1927
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat 1G ms. 5
Copied Barcelona, 1301 - 1400 (Aguiló)   
ID no. of specific copy cnum 27 BITECA
Location ff. 200-204
Incipits - Explicits rubr.: [200] Batalla jutjada
text: Batalla jutjada ans que sia jurada ... [204] … lo cavall els guarnjments et les armes del vençut haya la cort
References Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
Salat i Móra (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Con instrumentos justificativos


Copy 8 BITECA  manid  1021
City, library and call number Cagliari  Università di Cagliari. Biblioteca ms. 6
Copied 1301 [?] - 1310 [?] (ff. 1-22)   
1341 [?] - 1360 [?] (la resta del volum)   
ID no. of specific copy cnum 22 BITECA
Location ff. 22vb-24vb
Title Livellus de bataila
Incipits - Explicits rubr.: [22vb] Liuellus de batailia [sic]
text: B6ataila iutgada ans que sia iurada si per cauallers deu esser feta sia fermada ab penyores ... [24vb] … lo cauall els garnimens e les armes del uencut aya la cort
Note amb anotacions marginals en llatí
References Tractat a: Tucci (1926), “La prova giudiziaria del duello nel periodo dell’autonomia (Note al “Libellus de batallia”)”, Studi Sassaresi


Copy 9 BITECA  manid  5119
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris lat. 4670A
Copied 1321 - 1323 (Coll i Rosell)   
1341 - 1360 (primera unitat ff. 1-66)   
1301 - 1330 (segona unitat ff. 67-240)   
1440 a quo   
ID no. of specific copy cnum 12506 BITECA
Location ff. 138va-142rb
Incipits - Explicits rubr.: [138va] En qual manera batayla de ca|ualers se deu fer
text: B4ATAYLA. | iutgada ans que sia | iurada si per caualers | deu esser feta sia ferma|da ab peynores tents. ... [142rb] … L2O caual els guarnimens e les | armes del uensut aya la cort


Copy 10 BITECA  manid  1018
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial O.I.12
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)   
ID no. of specific copy cnum 19 BITECA
Location ff. 89vb-96rb
Incipits - Explicits rubr.: [89vb] Deles batayles
text: B2atayla jutyada ans que sia jurada ... [96rb] … lo cauayl el guarnjment del vençut aja


Copy 11 BITECA  manid  1015
City, library and call number Lleida  Arxiu de l'Ajuntament 1375
Copied 1326 - 1350   
1336 ad quem (Coll i Rosell)   
ID no. of specific copy cnum 16 BITECA
Location ff. lxijva-lxvjrb
Incipits - Explicits rubr.: [lxijva] Libellus de batallia facienda
text: B4ATAYla iutgada ans que sia iurada si per caualers deu esser feta sia fermada ab penyores ... [lxvjrb] … L4O caual els guarmnies [sic] eles armes del uensut aya la cort


Copy 12 BITECA  manid  5122
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia 9/2005
Copied 1330 a quo (data del document del f. 232r)   
ID no. of specific copy cnum 12509 BITECA
Location ff. 46v-52v
Title Libellus de batallia facienda, f. 46v
Incipits - Explicits rubr.: [f. 46v] Libellus de batallia facienda
text: [b]4Atayla jutgada ans que sia jurada si per cauallers deu esser | feta sia fermada ab penyores… ... [f. 52v] … [L]2a Cort deu auer per lo camp afer .xx Morabatins entre am|dues les parts lo Cauall e los guarnjments e les armes del | vençut aia la cort
Note amb alguna nota marginal en llatí


Copy 13 BITECA  manid  1019
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat 1G ms. 8
Copied Barcelona, 1335 Ramon Ferrer    Barcelona: Consell de Cent   
ID no. of specific copy cnum 20 BITECA
Location ff. 53v-[?]


Copy 14 BITECA  manid  1020
City, library and call number Barcelona  Arxiu Històric de la Ciutat 1G ms. 10
Copied Barcelona, 1346 Ramon Ferrer     
ID no. of specific copy cnum 21 BITECA
Location ff. 64-[?]
References Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
Brocà i de Montagut (1913-14), “Usatges de Barcelona”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 358
Salat i Móra (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Con instrumentos justificativos


Copy 15 BITECA  manid  1010
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial c.II.16
Copied Barcelona [?], 1351 - 1400   
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)   
ID no. of specific copy cnum 10 BITECA
Location ff. 2-10 (fol. moderna)ff. v-xiii (fol. antiga)
Incipits - Explicits rubr.: [2] batayla
text: B3atayla jutgada ans que sia fermada si per Cauallers deu esser feta ... [10] … al primer dia al uespre tant lo sol se pondra protesgen los feels del camp
References Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655


Copy 16 BITECA  manid  1013
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 32
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)   
ID no. of specific copy cnum 14 BITECA
Location ff. 23ra-25va (fol. mod.)ff. xiijra-25va (fol. ant.)
Title Com deu esser fermada batayla ne com se deu fer
Incipits - Explicits rubr.: [23ra] Com deu esser fermada batayla ne com se deu fer
text: B6Atayla deu esser jutgada abans que sia jurada si per caualers deu esser feyta sia ferm [tatxat] fermada ab penyores ... [25va] … La cort deu anar [corregit a ploma: auer] per lo camp a fer .xx. morabetins entre ab dues les parts e deu auer lo caual e les armes e tots los guarnimens dels [punt sota la s] uençut


Copy 17 BITECA  manid  1016
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris lat. 4671
Copied 1351 [?] - 1400   
ID no. of specific copy cnum 17 BITECA
Location ff. 153ra-184rb
Incipits - Explicits rubr.: [153ra] Incipiunt confirmationes statuta et declaraciones celebratem ciuitate barchinone ... ferdinandum regem aragonii
text: E5n ues la honor he reuerencia de nostre senyor deu he de nostre dona sancta maria gloriosa uerge mare sua he de tots los sancts ... [184rb] … per execucio qui sic aut tot per remes e les penyores tornades plau al senyor rey


Copy 18 BITECA  manid  1017
City, library and call number Vaticano (Città del)  Biblioteca Apostolica Vaticana Ott. lat. 3058
Copied Barcelona [?], 1367 a quo - 1370 ad quem (la darrera disposició legal és de 5-2-1367 i al peu del f. 4 prel. s'ha afegit posteriorment una nota sobre un fet de 1370: "Dijous ora de miga nit a tres de març de l'any m.ccc.lxx.tres fo fet gran terra tremol en la Ciutat de Barcelona e dura dues hores…")   
ID no. of specific copy cnum 18 BITECA
Location ff. lvira-lixrb
Title Ordenament de bathyla ques fa en Barchinona, f. lvi
Incipits - Explicits rubr.: [lvira] Ordonament De Batayla ques fa En Barchinona. Bathallia quomodo sit fatienda
text: B5atayla iutiada ans que sia iurada si per cauallers deu esser feyta sia fermada ab priores tinens ... [lixrb] … lo caual e los guarnimens e les armes del uenzut aja la corth
colofó: Explicit bataylla
References Iglesia Ferreirós (2003), “Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Ottob. Lat. 3058 de los Usatges glosados. Edición”, Initium 520-21
Otto (1889), “Die Verordnung für den gottesgerichtlichen Zweikampf zu Barcelona”, Zeitschrift für romanische Philologie 101-8 (ed.)


Copy 19 BITECA  manid  1012
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.I.4
Copied 1381 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 12 BITECA
Location ff. 139ra-141rb
Incipits - Explicits rubr.: [139ra] De batallia. Hic incipit libellus de batallia facienda
text: B5Atayla jutjada ans que sia jurada si per caualers deu esser feita sia fermada ab peyores ... [141rb] … Lo caual ell guarnimens eles armes del vençut haya la cort
Note duu moltes anotacions marginals


Copy 20 BITECA  manid  1012
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.I.4
Copied 1381 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 13 BITECA
Location f. 257rb-vb
Incipits - Explicits text: [257rb] B2atayla jutiada ans que sia jurada si per Cauallers ... [257vb] … los fels abans que altre mesuren etc
Note copia un altre cop el text dels ff. 139-141


Copy 21 BITECA  manid  1022
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1216
Copied 1391 - 1450 Ramon de Planas     
ID no. of specific copy cnum 23 BITECA
Location ff. 47ra-50ra
Title Ordenament del Juy de Deu O per Batalla, f. 47r, marge superior dret, d'altra mà, del s. XVI
Incipits - Explicits rubr.: [47ra] Aci comença lordonament dela batalla
text: B4ataylla jutgada ans que sia jurada ... [50] … L2O Caual e los guarniments del vencut haia la Cort


Copy 22 BITECA  manid  1011
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.I.3
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)   
ID no. of specific copy cnum 11 BITECA
Location ff. 46vb-48vb
Incipits - Explicits rubr.: [46vb] De batallya
text: B4Atallya iutgada ans que sie iurada si per cauales deu esser feta ... [48vb] … L2O caual e los guarniments e les armés/ del uençut haia la cort
References Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 656


Copy 23 BITECA  manid  1027
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 487
Copied 1401 - 1450   
ID no. of specific copy cnum 29 BITECA
Location ff. 104v-108
Incipits - Explicits text: [104v] Batalla jutjade ans que sia jurade si per cavallers deu esser feta sia fermade ... [108] … lo cavall e los garniments e les armes del vensut age la cort
References Coll i Alentorn (1928), “El Libre de les Nobleses dels Reys”, Estudis Universitaris Catalans 504-5


Copy 24 BITECA  manid  1014
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats M-2
Copied 1401 - 1450 (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 4224 BITECA
Location ff. cviij-cxviijv
Incipits - Explicits rubr.: [cviij] En nom de nostre senyor deu E dela gloriosa nostra dona sancta marja amen Aci comenca [sic] lordonament de les batalles
text: B5atala jutiada ans que sia jurada si per cauallers deu esser feta ... [cxviijv] … L2o Cauall E los guarnjments del venssut aya la Cort


Copy 25 BITECA  manid  1026
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 28 BITECA
Location ff. 129v ([?])
Note Sense títol


Copy 26 BITECA  manid  1024
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 82
Copied 1441 - 1460   
ID no. of specific copy cnum 26 BITECA
Location ff. 21ra-23rb
Title Processus batallie judicate, f, 21ra
Incipits - Explicits rubr.: [21ra] procesus batallie judicate
text: B2atala jutyade ans que sia jurade | si per caualles [sic] deu esser feta ... [23rb] … el caual | eles armes elgarnjment quel vençut aya


Copy 27 BITECA  manid  2498
City, library and call number Barcelona  Col·legi d'Advocats R-188
Copied Barcelona [?], 1441 - 1460   
ID no. of specific copy cnum 3756 BITECA
Location ff. cxxixva-cxxxvva
Incipits - Explicits text: [cxxixva] B2atalla jutjada ans que sia jurada si per cauallers deu esser feta sia fermada ab penyores ... [cxxxvva] … Lo cauayl els guarnjments e les armes del uansut haja la Cort
Note anotacions llatines marginals