Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1004
Sex H
Milestones Floruit: 1375 - 1389
Lloc vinculat: Ciutat de Mallorca
Affiliation fe jueva
Author texid 1003 Jafudà Cresques Abraham, Atlas català, escrit 1375
Associations with MSS, Editions, or Copies
Printer or Scribe manid 1003 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 30. Ciutat de Mallorca: Jafudà Cresques Abraham, 1375. Jafudà Cresques Abraham, Atlas català, escrit 1375.
References Tractat a: Riera i Sans (1975), “Cresques Abrahám, judío de Mallorca, maestro de mapamundis y de brújulas”, L'Atlas català de Cresques Abraham. Edición conmemorativa del 600 aniversario de su realización
Tractat a: Sureda i Blanes (1975), “Cresques Abraham i els descobriments geogràfics de l'Edat Mitjana”, L'Atlas català de Cresques Abraham. Edición conmemorativa del 600 aniversario de su realización
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 23-4
Tractat a: Llabrés i Quintana (1891), “Cartógrafos mallorquines. Algo más sobre Jafudá Cresques”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
Tractat a: Llabrés i Quintana (1890), “El maestro de los cartógrafos mallorquines (Jafudá Cresques)”, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana