Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1003
Name Ben Meir Aben Hezra, Chacam (el Savi)
Abraham ha Venezera
Sex H
Milestones Naixement: 1911
Affiliation astròleg
fe jueva
Author texid 1002 Abraham Ezra, Llibre dels judicis de les estrelles (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 ad quem
Associations with MSS, Editions, or Copies