Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1002
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number N.I.19
Title Abraham ha venazera iudiciaria. M.
Copied 1491 - 1500 by Martí d' Osca     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 178 (= 1-177 + 1) (foliació antiga a ploma, amb xifres aràbigues)
Collation 1-1710 185/6-8,10
Page Layout 25 línies (f. 3)
Size pàgina 294 × 214 mm (f. 3)
caixa 185 × 113 mm
Hand humanística cursiva
Watermark anell (a tot el volum,) (molt semblant, però un xic més petit que Briquet 689, Köln: 1457-58, Suze: 1461, Utrech: 1461-62m -catabua ­: 1461, Bretagne: 1462, Raren: 1467, Nurembreg: 1477)
Pictorial Elements Caplletres: molt senzilles en vermell, sense decoració
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color en vermell en algunes lletres
Titre courrant al capdemunt del foli en tinta vermella molt brillant
Altres: la primera línia de text és escrita amb lletres de doble alçada
Other features Reclams: horitzontals a la dreta del marge inferior, sota la caixa d'escriptura, decorats amb un traç de color vermell
Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: dues visibles al peu del foli i altres dues al marge extern dret, fora de la caixa, a mitja distància del marge dret
Condition en molt bon estat, malgrat algunes taques d'humitat i que en alguns folis la tinta traspassa el paper, però sense ocasionar problemes a la lectura; són en blanc el f. 1r i el foli final sense numerar; altres dos folis del mateix paper que el volum es troben enganxats al pla interior de les cobertes; manca el penúltim foli del darrer quadern, que fou tallat en quedar en blanc
Binding antiga i senzilla en pergamí sobre fusta, amb els talls violetes
Previous owners Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares   ( L-14) 1645 ad quem
Note algunes anotacions interliniades tradueixen paraules al castella (p. e. “assi mesmo” damunt d'“axi mateix”) al f. 2, que és el primer del text, però no van més enllà
References Facsímil: Reproducció parcial del Ms. N.I.19 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2003)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 60-1 , n. 131
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 4:1519
Internal Description Number of texts: 1