Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


City and Name San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Former Name Monasterio
Address San Lorenzo de El Escorial Avda. D. Juan de Borbón y Battenberg, 1 Espanya 28200
Telephone 91 8905011 (Telèfon)
Staff Padre Teodoro Alonso Turienzo, Antic director
José Luis del Valle, Director
Library code ESC
Hours 10-14h
Closed dilluns i festius
Facilities microfilms fotocòpies reproduccions digitals scanner
Internet http://rbme.patrimonionacional.es/ vist 2013-12-31
References Guirau Cabas et al. (2010), Catálogo de impresos de los siglos XVI al XVIII de la Real Biblioteca del Montasterio de San Lorenzo de El Escorial
Losada (1983), “El universo de Arias Montano en la Real Biblioteca de El Escorial”, Reales Sitios
Mateu y Llopis (1950), “Los catálogos de manuscritos de la Biblioteca del Escorial”, Hispania Sacra
Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial
Fernández (1911-12), “Incunables españoles de la Biblioteca del Escorial”, La Ciudad de Dios
Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial
Holdings manid 1416  a.IV.22 | Antic VI.Q.24 | Antic IV.F.18 MS: 1434 d. - 1500. Climent VI, Papa, Jubileu concedit a Avinyó el 1344 (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 1936  b.IV.31 | Antic iv.K.15 | Antic iv.e.23 | Antic Est. 16-5 MS: 1301 - 1400. Desconegut, Receptes mèdiques, escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 1130  c.II.7 | Antic ç.II.7 | Antic II.G.12 | Antic III.M.13 MS: Barcelona:, 1433 a quo - 1475. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1010  c.II.16 | Antic ç.II.16 | Antic II.G.18; V.I.7 MS: Barcelona[?]:, 1351 - 1400. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1245  c.III.18 | Antic ç.III.18 | Antic Cax. 22. n. 18 | Antic III.φ.87 MS: 1301 - 1400. Desconegut, Recepta per a la gota roja, escrit 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1039  d.II.12 | Antic y.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21 MS: 1481 a quo - 1500. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01.
manid 1082  d.II.15 | Antic vij.H.4 MS: 1464-07-07 a quo. Domingo Bonfill… Consilia de emphiteusi ad Mercurianum Amalrici, escrit 1401 - 1420?.
manid 2064  d.III.2 | Antic I.I.17 | Antic III.F.1 MS: Antoni Blai, 1491 - 1510. Leonardo Bruni d'Arezzo, Comentari a l'econòmica d'Aristòtil (tr. Martí de Viciana, Governador de La Plana), traduït 1481 - 1492 ad quem.
manid 1095  d.IV.19 | Antic IV.F.31 | Antic IV.K.3 | Antic VI.K.14 | Antic IV.D.3 MS: 1491 - 1500. Desconegut, Meditacions de la mort, escrit 1390 - 1410.
manid 2085  h.II.9 | Antic V.Z.7 | Antic y.h.9 | Antic Est-15-2 MS: 1560 ca. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1475  h.II.13 | Antic V.D.9; 29; III.M.3 537-538 MS: 1431. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1483  h.II.16 | Antic S. 37 | Antic V.D.10 | Antic III-M-8 | Antic Est- 15-4 538 MS: Johan Espanya, 1409-05-07. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1476  h.III.21 | Antic III.M.19 | Antic V.D.17 | Antic Est-15-4 MS: 1476 - 1500. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1762  H.III.24 MS: Pedro de Pan y Vino, 1478 - 1490 [?]. Mohammed, Profecia de Mahomà (tr. Pedro de Pan y Vino…), traduït 1486 ad quem.
manid 1766  K.I.6 22-5 MS: 1331 [?] - 1350 [?]. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 2083  L.I.25 | Antic j.L.25 MS: 1529 - 1600. Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
manid 1787  L.II.12 MS: 1441 - 1460. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 1046  L.II.18 24-II MS: Barcelona:, 1429-08-01. Dante Alighieri, En lo mig del camí de nostra vida (tr. Andreu Febrer i Callís), traduït 1423-09-08.
manid 2082  L.III.26 MS: 1546 - 1547. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1045  M.I.2 25-21 MS: 1391 - 1425. Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca.
manid 1362  M.I.3 27-17 MS: Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406. Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400.
manid 1441  M.I.29 24-14 MS: 1401 - 1450. Jaume I, Comte de Barcelona… Llibre de la saviesa, escrit 1295 ad quem.
manid 1131  M.II.3 21-11 MS: Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430. Desconegut, Llaors de Santa Maria (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 1873  N.I.13 MS: Navarra: Martín de Larraya, 1491 - 1510. Anselm Turmeda, Les prometences, escrit 1407-03.
manid 1415  N.I.16 26-12 MS: 1401 - 1450. Isaac de Nínive, Bisbe de Ninive, Liber de accessu animae (tr. Desconegut), traduït 1373 a quo.
manid 1002  N.I.19 L-14 MS: Martí d' Osca, 1491 - 1500. Abraham Ezra, Llibre dels judicis de les estrelles (tr. Desconegut), traduït 1450 [?] - 1500 ad quem.
manid 1897  N.III.5 | Antic 69 | Antic Est. 16.3 26.20 MS: 1291 - 1310. Desconegut, Oració a Jesucrist, escrit 1300 [?] - 1330 [?].
manid 1018  O.I.12 MS: 1323 a quo - 1400. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 2345  O.II.21 | Antic Est. 16-4 | Antic 86 cax. 26 núm. 10 MS: 1501 - 1530. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 1872  P.II.18 | Antic O.39 21-14 MS: 1301 [?] - 1350 [?]. Martí de Troppau, Cròniques dels apóstols i dels emperadors (tr. Desconegut), traduït 1280 [?] - 1300 [?].
manid 1209  Q.II.19 | Antic y#.Q.12 MS: 1451 - 1550. Desconegut, Notícies històriques sobre reis d'Aragó, escrit 1440 - 1500.
manid 1800  Q.III.22 | Antic 10.27 | Antic iij.Q.22 | Antic Est-16-5 10-27 MS: 1385 a quo - 1450 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de les armades navals, promulgat 1354 d. - 1359-05-03.
manid 1427  R.I.8 23-2 MS: 1391 - 1400. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 1876  R.I.11 23-3 MS: 1401 - 1410 [?]. Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, Carta als consellers de Barcelona, escrit 1395-12-01.
manid 1490  T.I.11 | Antic 20.4 20-4 MS: 1401 - 1425. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1867  X.II.10 | Antic V. Z 9 | Antic D.4 535 MS: Vilafranca del Penedés: Lluís Ribells, 1493-02-07. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1162  Y.II.20 | Antic y#.y.20 | Antic V.[XI].18 | Antic v.D.II MS: 1391 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 1043  y.III.4 MS: 1401 - 1500. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
manid 1608  Y.III.5 | Antic iii.N.23 | Antic v.D.17 MS: 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
manid 1011  Z.I.3 | Antic I.F.4 | Antic I.G.9 MS: 1401 - 1450. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1012  Z.I.4 | Antic I.F.18 MS: 1381 - 1400. Jaume II, Rei de Mallorca, Establiments de fets criminals, promulgat 1311 ad quem.
manid 1038  Z.II.10 | Antic y#.z.10 | Antic II.G.11 | Antic III.G.21 MS: 1432 a quo - 1475. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions dels censals morts i violaris, promulgat 1418 a quo - 1425.
manid 1833  Z.II.11 | Antic v.o.4 | Antic v.D.6 MS: 1413 a quo - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 1610  Z.II.12 | Antic iij.G.10 MS: Banyoles: Bartomeu Miquel, 1459. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 1834  Z.II.13 | Antic v.O.16 | Antic V.D.5 MS: 1413 a quo - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 1006  Z.III.14 | Antic IV.F.4 MS: 1301 - 1333. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1947  Antic H.I.5 | Antic v.P.18 MS: . Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
copid 2091  Mesa 7-I-12 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1304  29-V-2 (1) Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1312  29-V-2 (2) Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2516  29-V-2 (5) Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2210  39-IV-13 (3) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1443  29-V-2 (3) Ed.: Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1368  29-V-2 (4) Ed.: Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 1462  29-V-2 (6 i 7) Ed.: Jaume de Vingles, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1444  29-V-2 (8) Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Llàtzer Millà, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 1442  29-V-2 (9) Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2089  23-V-9 | Antic IV.X.9 Ed.: València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2085  33-I-8 | Antic Y.I.8 Ed.: Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2087  34-I-6 1o Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2088  34-I-6 2o Ed.: València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1314  39-IV-13 (1) | Antic iii-e-13 Ed.: Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 1481  39-IV-13 (2) Ed.: Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1494  39-IV-13 (4 i 5) Ed.: Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 1441  39-IV-13 (7) | Antic iii-e-13 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1512 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1445  39-IV-13 (6) | Antic iii-e-13 Ed.: Barcelona: Duran Salvanyach, per a Llàtzer Millà, 1526-02-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 1839  42-I-21 | Antic J.N.21 Ed.: València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2086  67-VII-8 | Antic A-vii-8 Ed.: Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1133  d.II.12 (2) | Antic y#.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 2090  20-VI-4 | Antic F-IV-4; iiij.k.4 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 1308  Ed.: Barcelona[?]:, 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.